Logopeda para adultos


Mejora el desarrollo del lenguaje oral y escrito, el habla, la voz o la deglución.
Soluciona tus dudas y preguntas, empieza tu tratamiento para mejorar tu bienestar.

Logopeda para adultos

 

La logopèdia en adults té com a objectius tractar i solucionar dificultats de comunicació que afecten la vida quotidiana de qui el pateix.

Poden ser dificultats comunicatives no resoltes anteriorment o adquirides durant l’etapa adulta.

L’edat d’atenció comença a partir dels 18 anys.

Atención logopedia en Terrassa. Diagnosticamos, prevenimos, tratamos y mejoramos tus problemas del habla para mejorar tu bienestar

Mejora tus dificultades con el apoyo de los logopedas de L’Encaix.

Te ayudamos a desarrollar y mejorar el desarrollo del lenguaje.

Tratamientos de logopedia para adultos

Te ayudamos en momentos difíciles, en L’Encaix somos especialistas en tratamientos de logopedia en Terrassa. Mejora ahora con nuestros tratamientos del habla en Terrassa y previene dificultades futuras.

Dislàlies

Dificultat per articular un so o grup de sons (/r/, /s/…)

Trastorns de la parla i el llenguatge

Disfàsia o Trastorn específic del llenguatge (TEL), Dificultats d’expressió i comprensió del llenguatge oral, parla amb errors fonètics que dificulta la seva intel·ligibilitat, dificultats fonològiques de processament de la informació auditiva.

Disfonies
Tractament de les alteracions temporals o permanents de les característiques acústiques de la veu (intensitat, to i timbre), davant causes orgàniques (nòduls, pòlips, etc.) com causes funcionals (mal ús de ressonadors, dificultats articulatòries, mal hàbit vocal i postural…).
Disfuncions orals

Deglució atípica o disfuncional, prevenció de mals hàbits funcionals pre i post ortodòncia, respiradors orals, mals hàbits de posició lingual, dificultats masticatòries, hàbits orals lesius (succió digital, onicofàgia).

Quequeig

Alteracions en la fluïdesa de la parla, bloquejos i interrupcions involuntàries durant la conversa.

Dificultats en l’adquisició del llenguatge escrit
Dificultats en la fluïdesa i velocitat lectora, dificultats en l’automatització de la lectura, trastorns específics del llenguatge escrit (dislèxia, disgrafia, disortografia), dificultats de comprensió lectora, errors en l’expressió i discurs escrit.