Logopeda para adolescentes


Mejora el desarrollo del lenguaje oral y escrito, el habla, la voz o la deglución.
Soluciona tus dudas y preguntas, empieza tu tratamiento para mejorar tu bienestar.

Logopeda para adolescentes

 

La logopèdia en adolescents té com a objectius tractar i solucionar dificultats no resoltes de la infància o adquirides per altres causes durant l’adolescència.

En aquestes edats, moltes dificultats estan relacionades amb la interacció amb els altres, amb l’aprenentatge escolar i amb l’eficàcia de la comunicació amb els altres.

En aquesta etapa, l’acompanyament familiar és essencial per a l’evolució positiva del cas.

En logopèdia en adolescents, tractem nois i noies de 12 a 17 anys que hagin vist afectada la comunicació o les seves funcions associades, repercutint en la seva vida quotidiana.

Tu logopeda en Terrassa. Diagnosticamos, prevenimos, tratamos y mejoramos tus problemas de interacción para mejorar tu bienestar

Mejora el desarrollo del lenguaje oral y escrito, el habla, la voz o la deglución.

Te ayudamos a desarrollar y mejorar tu identidad personal

Tratamientos de Logopedia para adolescentes

Te ayudamos a mejorar los trastornos del habla, en L’Encaix somos especialistas en tratamientos de logopedia para adolescentes. Mejora ahora con nuestros tratamientos de logopedia en Terrassa y previene dificultades futuras.

Dislàlies

Dificultat per articular un so o grup de sons (/r/, /s/…)

Trastorns de la parla i el llenguatge

Disfàsia o Trastorn específic del llenguatge (TEL), Dificultats d’expressió i comprensió del llenguatge oral, parla amb errors fonètics que dificulta la seva intel·ligibilitat, dificultats fonològiques de processament de la informació auditiva.

Disfonies
Tractament de les alteracions temporals o permanents de les característiques acústiques de la veu (intensitat, to i timbre), davant causes orgàniques (nòduls, pòlips, etc.) com causes funcionals (mal ús de ressonadors, dificultats articulatòries, mal hàbit vocal i postural…).
Disfuncions orals

Deglució atípica o disfuncional, prevenció de mals hàbits funcionals pre i post ortodòncia, respiradors orals, mals hàbits de posició lingual, dificultats masticatòries, hàbits orals lesius (succió digital, onicofàgia).

Quequeig

Alteracions en la fluïdesa de la parla, bloquejos i interrupcions involuntàries durant la conversa.

Dificultats en l’adquisició del llenguatge escrit
Dificultats en la fluïdesa i velocitat lectora, dificultats en l’automatització de la lectura, trastorns específics del llenguatge escrit (dislèxia, disgrafia, disortografia), dificultats de comprensió lectora, errors en l’expressió i discurs escrit.